Trách nhiệm của Đại lý


· Làm việc trực tiếp với khách hàng, và chịu trách nhiệm về sản phẩm bàn giao cho khách hàng.

· Chủ động xây dựng các phương thức tiếp thị khách hàng.

· Đàm phán và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

· Có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng gia hạn khi dịch vụ gần hết hạn để hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.

· Đảm bảo tính hợp pháp và chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến các Website đăng ký, Không được sử dụng các dịch vụ Internet vào mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.

· Chịu hoàn toàn trách nhiệm về quản lý, bảo mật mật khẩu quản lý dịch vụ đã đăng ký. Trực tiếp theo dõi, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của iNGA.

· Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các quy định khác cuả pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý trước mọi hành vi hoạt động của nhân viên thuộc Đại lý quản lý trong hoạt động giới thiệu dịch vụ của iNGA.

· Đối với những công việc khách hàng yêu cầu mà Đại lý không đáp ứng được phải thông báo cho iNGA biết để được hỗ trợ. Nếu có tính năng và những yêu cầu nằm ngoài gói sản phẩm cung cấp, liên hệ lại với iNGA để được hỗ trợ báo giá chi phí, chi phí này sẽ tự động trừ vào tài khoản đại lý của bạn với giá trị tương ứng.

· Có trách nhiệm trong việc quản lý, cập nhật thông tin chủ thể khi chủ thể thay đổi như email, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, gửi giấy tờ thay đổi đến iNGA để iNGA cập nhật lại thông tin.

Lên đầu trang