Quy định sử dụng hệ thống đại lý


Khi đã trở thành đại lý của iNGA, bạn cần tuân thủ các quy định khi sử dụng dịch vụ để đảm bảo các quyền lợi của mình.

 

 

·     Đại lý là đối tác bán các sản phẩm và dịch vụ do iNGA cung cấp với trách nhiệm và quyền lợi được nêu rõ vì vậy Không được nhân danh iNGA hoặc đại diện của iNGA trong quá trình phối hợp cung cấp dịch vụ đã quy định.  
 

·     Giá các sản phẩm được iNGA niêm yết trên MP, Đại lý có thể chủ động về giá bán lẻ đối với khách hàng ( không thấp hơn giá đã niêm yết). Khi khách hàng của đại lý có nhu cầu xuất hóa đơn trực tiếp từ iNGA, iNGA hỗ trợ ĐL trong việc xuất đơn cho khách hàng theo giá đã niêm yết , phần chênh lệch về giá giữa ĐL và KH thì iNGA nhận về phần trăm hóa đơn theo số thuế TNDN phải nộp.

 

·     Tất cả chính sách, thông tin liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm về đại lý do iNGA quản lý đều được công bố trong phần diễn đàn nội bộ. Những thay đổi về chính sách sẽ được thông báo trong diễn đàn trước ngày áp dụng là 7 ngày .

 

·     Giá sản phẩm có thể thay đổi tăng hoặc giảm, sự thay đổi về giá này iNGA sẽ thông báo trong mục diễn đàn, email cho Đại lý trước 7 ngày kể từ thời điểm áp dụng bảng giá mới.

 

.    Đại lý giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho iNGA khi Đại lý phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

.    Không được tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin về thương hiệu của sản phẩm ghi trên tiêu đề và phía dưới của sản phẩm được đính kèm sẵn trong phần mềm đóng gói.

 

.    Tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về sử dụng Internet và các điều khoản quy định của Nhà nước về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet tại Việt Nam. (Ban hành kèm theo Quyết định số 848 / 1997 / QD-BNV (A11) ngày 23  tháng 10 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).


·    iNGA hỗ trợ cho phép đại lý khởi tạo các dịch vụ chạy demo trong vòng 30 ngày. Nếu trong khoảng thời gian đó dịch vụ chưa phát sinh hợp đồng, dịch vụ sẽ tự động ngắt mà không cần báo trước.

Lên đầu trang