Quy định sử dụng dịch vụ website


Công ty TNHH Xa Lộ Thông Tin xin chân thành cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ website do chúng tôi cung cấp.

Nhằm đáp ứng tốt nhất quyền lợi Quý Khách, iNGA cung cấp một số quy định khi Quý Khách sử dụng dịch vụ website tại iNGA, đây là những quy định bảo vệ quyền lợi của mọi khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

 

·    Không sử dụng website vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên Website của mình.

 

·    Tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về sử dụng Internet và các điều khoản quy định của Nhà nước về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet tại Việt Nam. (Ban hành kèm theo Quyết định số 848 / 1997 / QD-BNV (A11) ngày 23  tháng 10 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
 

·    Không được sử dụng website do bên iNGA cung cấp để gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh Quốc gia, tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.

 

·    Chịu trách nhiệm về tính chính xác thực hiện của các thông tin đăng tải của mình. Tuân thủ các quy định của pháp luật  về quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền.

·    Quý khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của quý khách và lập tức thông báo cho iNGA khi Qúy khách phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của Qúy khách hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác
 

·    Không được tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin về thương hiệu của sản phẩm ghi trên tiêu đề và phía dưới của sản phẩm được đính kèm sẵn trong phần mềm đóng gói
 

·    Tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật, thông tin kiểm tra các tài khoản của người sử dụng đều phải gửi yêu cầu từ email chủ thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại iNGA.
 

·    Nếu bạn vi phạm trong việc thanh toán chi phí, vi phạm các qui định nêu trên, chúng tôi có thể tạm ngưng các dịch vụ và/hoặc ngay lập tức kết thúc hợp đồng mà không thông báo trước. 

Lên đầu trang