Quy định sử dụng tên miền

Nhằm đáp ứng tốt nhất quyền lợi Quý Khách, iNGA cung cấp một số quy định khi Quý Khách sử dụng dịch vụ Domain tại iNGA, đây là những quy định bảo vệ quyền lợi của mọi khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

 

·     Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

 

·     Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. 
 

·     Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

 

·     Quý khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của quý khách và lập tức thông báo cho iNGA khi Qúy khách phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của Qúy khách hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

·     Tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật, thông tin kiểm tra các tài khoản của người sử dụng đều phải gửi yêu cầu từ email chủ thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại iNGA.

 

·    Khi có bất cứ yêu cầu nào về việc chuyển đổi nhà cung cấp tên miền, người sử dụng phải gửi yêu cầu cho iNGA trước thời điểm hết hạn dịch vụ ít nhất 15 ngày.
 


Lên đầu trang