Quy định sử dụng dịch vụ email

Công ty TNHH Xa Lộ Thông Tin xin chân thành cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ email server do chúng tôi cung cấp.

Nhằm đáp ứng tốt nhất quyền lợi Quý Khách, iNGA cung cấp một số quy định khi Quý Khách sử dụng dịch vụ email server tại iNGA, đây là những quy định bảo vệ quyền lợi của mọi khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

 

·     Quý khách hàng không sử dụng email server để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL, …(bất kể từ đâu).

 

·     Quý khách hàng phải đảm bảo tất cả các mail được gửi đi phù hợp với các luật có thể áp dụng (bao gồm luật bảo vệ thông tin) và dưới các hình thức an toàn. Số lượng Email gửi ra ngoài nội bộ công ty không quá 1000 Email/ngày
 

·     Quý khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của quý khách và lập tức thông báo cho iNGA khi Qúy khách phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của Qúy khách hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

·     Tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật, thông tin kiểm tra các tài khoản của người sử dụng đều phải gửi yêu cầu từ email chủ thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại iNGA.

·     Nếu bạn vi phạm trong việc thanh toán chi phí, vi phạm các qui định nêu trên, chúng tôi có thể tạm ngưng các dịch vụ và/hoặc ngay lập tức kết thúc hợp đồng mà không thông báo trước.
 

·    Nếu bạn vi phạm trong việc thanh toán chi phí, vi phạm các qui định nêu trên, chúng tôi có thể tạm ngưng các dịch vụ và/hoặc ngay lập tức kết thúc hợp đồng mà không thông báo trước.
 

   


Lên đầu trang