BẢNG QUY ĐỊNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỊCH VỤ

(iNGA cam kết hoàn thành dự án đúng thời gian)


 CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 THỜI GIAN

 DỊCH VỤ WEBSITE

  · Tạo website

  6 giây

  · Thay đổi giao diện: màu tab, banner

  1 ngày

  · Thực hiện chỉnh sửa website cho khách hàng

  1 ngày

 DỊCH VỤ HOSTING

  · Tạo hosting

  60 phút

 DỊCH VỤ TÊN MIỀN

  · Đăng ký tên miền, trỏ tên miền về địa chỉ IP

  60 phút

 DỊCH VỤ EMAIL

  · Khởi tạo tên miền, trỏ tên miền về mail server

  60 phút

  · Khởi tạo email server

  60 phút

 

Lên đầu trang